Qua thanh tra, kiểm tra thuế, truy thu hơn 32 tỷ đồng

V.D |

Theo Cục Thuế tỉnh, trong 7 tháng đầu năm nay Văn phòng Cục Thuế đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế tại trụ sở người nộp thuế 63 doanh nghiệp (DN), kết quả xử lý truy thu, truy hoàn và xử phạt 8,52 tỷ đồng, giảm lỗ 71,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,27 tỷ đồng và đã thu vào ngân sách nhà nước 5,53 tỷ đồng, đạt gần 65% số truy thu, truy hoàn, xử phạt. Cùng với đó, Cục Thuế cũng đã tiến hành thanh tra thuế 48 DN, đã xử lý 41 DN, tổng số tiền truy thu, xử phạt qua thanh tra hơn 23,6 tỷ đồng, đạt 70% số tiền thuế truy thu, xử phạt qua thanh tra. Như vậy, qua 7 tháng Cục Thuế đã xử lý truy thu tổng cộng hơn 32,1 tỷ đồng và đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 22 tỷ đồng, đạt hơn 68% số tiền truy thu qua thanh tra, kiểm tra thuế.

V.D