Quế Sơn: 6 tháng đầu năm thu gần 20 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng

HẢI HÀN |

(QNO) - Chiều 18.7, UBND huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Thuế huyện Quế Sơn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thuế, góp phần đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách, phục vụ việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tổng thu nội địa trên địa bàn 6 tháng đầu năm hơn 36,8 tỷ đồng, đạt hơn 63% dự toán pháp lệnh. Một số chỉ tiêu tăng cao so cùng kỳ là thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí lệ phí, nguồn thu vãng lai, thu tiền sử dụng đất...

Đặc biệt, Chi cục Thuế huyện Quế Sơn đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thu nợ thuế. Kết quả thu nợ 6 tháng đầu năm vào ngân sách nhà nước được gần 20 tỷ đồng, đã làm giảm khá lớn số tiền thuế nợ đọng trên địa bàn.

HẢI HÀN