Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Tam Kỳ

VĂN DŨNG |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 168/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Tam Kỳ (quốc lộ 1).

Theo đó, thông tư này quy định 5 mức phương tiện phải chịu phí sử dụng đường bộ, cụ thể: xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 35.000 đồng/lượt, 1.050.000 đồng/tháng và 2.835.000 đồng/quý; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 50.000 đồng/lượt, 1.500.000 đồng/tháng và 4.050.000 đồng/quý; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 75.000 đồng/lượt, 2.250.000 đồng/tháng và 6.075.000 đồng/quý; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit là 140.000 đồng/lượt, 4.200.000 đồng/tháng và 11.340.000 đồng/quý; xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit là 200.000 đồng/lượt, 6.000.000 đồng/tháng và 16.200.000 đồng/quý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2016. Thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại thông tư này kể từ khi có đủ các điều kiện sau: dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 1, đoạn km987 đến km1027, tỉnh Quảng Nam đã được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định cho phép thu phí.

VĂN DŨNG