Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn

CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NAM |

Ngày 27.12.2012, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 6607/QĐ-CT-QLN về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế đình chỉ sử dụng hóa đơn đối với Công ty cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam; mã số thuế 4000293515; địa chỉ: quốc lộ 1, khối 2, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; vận tải hành khách đường bộ khác; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; giáo dục nghề nghiệp.

Lý do cưỡng chế: Không chấp hành nộp tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo Thông báo số 4339/TB-CT-QLN ngày 14.12.2012 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Thời gian thực hiện cưỡng chế lúc 8 giờ ngày 3.1.2013; địa điểm thực hiện cưỡng chế tại Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, số 594 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thông báo để các doanh nghiệp, doanh nhân được biết và lưu ý trong việc giao dịch, mua bán với doanh nghiệp nêu trên.

CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NAM