Quyết liệt các giải pháp, phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt dự toán

VĂN DŨNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Chỉ thị 01/CT-BTC tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu thủ tưởng cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đẩy nhanh thu hồi tiền thuế nợ đọng.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tính đến hết tháng 8.2019 ước đạt 997,6 nghìn tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán. Riêng số thu do ngành Thuế thực hiện ước đạt hơn 814 nghìn tỷ đồng, đạt 69,7% dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Nhiều khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán. Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Tài chính, trong những tháng cuối năm, công tác quản lý thuế gặp một số khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới phức tạp, chiến tranh thương mại gia tăng, giá dầu giảm nhanh, thất thường và khó dự báo, giải ngân vốn đầu tư công chậm, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra … Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 đã được Chính phủ giao cho ngành thuế hơn 1,1 triệu tỷ đồng, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho ngành thuế, cụ thể: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019 vượt dự toán 5%, tất cả 63/63 địa phương hoàn thành 100% dự toán; thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro tại trụ sở người nộp thuế phấn đấu đạt tối thiểu 19% số doanh nghiệp trên địa bàn; công tác quản lý nợ thuế đảm bảo số nợ thuế đến ngày 31.12.2019 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tất cả đơn vị trong hệ thống thuế cần tập trung theo dõi sát tiến độ thu nộp ngân sách để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý thuế. Đồng thời, toàn ngành tăng cường đôn đốc nợ thuế chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế trên phương tiện truyền thông, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các đội để thu hồi triệt để các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát việc triển khai thanh tra, kiểm tra thuế trong đơn vị theo từng tuần, tháng, quý để bố trí nguồn nhân lực phục vụ thanh tra, kiểm tra hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Tập trung thanh tra, kiểm tra vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp lớn nhiều năm chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp hoàn thuế lớn, hoặc các doanh nghiệp liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng...

Ngoài các giải pháp nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế thực hiện kịp thời kiến nghị tại các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước để rà soát số tiền kiến nghị phải xử lý tài chính và đôn đốc nộp vào NSNN đúng hạn. Phối hợp với các cơ quan đất đai, tài chính ở địa phương rà soát lại việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các khoản thu về đất phát sinh vào NSNN. Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp cần tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật thuế. Các công chức thuế có trách nhiệm thực hiện nghiêm kỷ luật trong việc thi hành công vụ, phòng ngừa tham nhũng và không được gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế...