Sáu doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế phải mua hóa đơn

V.D |

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 8244/QĐ-CT thông báo danh sách 6 doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế phải thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành, gồm: Công ty TNHH Quang Minh (mã số thuế 4000378173, địa chỉ Lô số 4, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn); Công ty CP xây dựng công trình 505 - Chi nhánh Quảng Nam (mã số thuế 4200419941-002, mỏ đá Hòa Đông, thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành); Công ty CP Trường Lợi (mã số thuế 4000465482, cụm công nghiệp Đại Quang, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc); Công ty CP Thương mại và dịch vụ Phước Sơn, mã số thuế 4000792698, khối 7, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn); Công ty TNHH MTV Sản xuất và xây dựng Quảng Đà (mã số thuế 4001073110, thôn Quý Phước 1, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) và Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hữu Cơ Tiên Phước (mã số thuế 4001070494, thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước.

Quyết định cũng nói rõ, giao cho Chi cục trưởng, Chi cục Thuế các huyện Thăng Bình, Tiên Phước và Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 2 thông báo đến các doanh nghiệp có tên trên phải dừng việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế từ ngày 1.12.2016.

V.D