Số lượng doanh nghiệp nộp thuế điện tử tăng nhanh

VĂN DŨNG |

Sau khi triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT) cho tất cả doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn tỉnh, lúc đầu do chưa nắm rõ những tiện ích của việc nộp thuế này nên nhiều DN còn chần chừ chưa đăng ký áp dụng. Thời gian qua, ngành thuế Quảng Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn DN, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại tạo mọi điều kiện thuận lợi nên việc NTĐT đạt được những kết quả khả quan.

Đến ngày 1.6.2015, toàn tỉnh đã có 1.057 DN đăng ký áp dụng dịch vụ NTĐT, đạt 27% chỉ tiêu đề ra, đã có 348 DN đăng ký xác nhận với ngân hàng và 158 DN NTĐT  thành công. Trong đó, đặc biệt Nam Trà My là địa phương đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao: có 19 DN đăng ký (vượt 11%), đã có 15 DN đăng ký với ngân hàng và có 3 DN nộp thuế thành công; tiếp đến Tây Giang (đạt 76%); Quế Sơn (61%); Nam Giang (59%); Hiệp Đức (53%); Đông Giang (45%); Nông Sơn (42%); Phòng Kiểm tra số 1 (41%); Duy Xuyên (35%); Điện Bàn (34%); Núi Thành (28%); Phòng Kiểm tra số 2 (27%); Tiên Phước (25%); Bắc Trà My (23%); Tam Kỳ (22%); Phú Ninh (18%); Đại Lộc (16%); Thăng Bình (15%); Hội An (15%) và Phước Sơn (11%).

Để đẩy nhanh tiến độ NTĐT trong các DN, Tổng cục Thuế lưu ý cơ quan thuế các cấp phối hợp với các ngân hàng thương mại hỗ trợ DN đổi mật khẩu trong trường hợp DN đăng ký sai thông tin email và đã được ngân hàng thương mại duyệt chấp nhận; phối hợp đôn đốc các chi nhánh ngân hàng cùng địa bàn duyệt đăng ký cho DN. Đồng thời hướng dẫn DN phải điền thông tin liên hệ chính xác để có thể nhận thông báo cấp tài khoản từ hệ thống của Tổng cục Thuế.

VĂN DŨNG