Tám doanh nghiệp sẽ rủi ro cao về thuế

HOÀNG VY |

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1083/QĐ-CT ngày 13.3.2015 công bố danh sách 8 doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế phải dừng việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in và chuyển sang sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành từ ngày 1.4.2015, gồm: Công ty TNHH MTV Phú Nghĩa (MST: 4000500232, địa chỉ thôn Thượng Phước, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc); Công ty TNHH Phương Oanh (MST: 4000459961, thôn Quảng Quế, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc); Công ty TNHH Đại Hòa (MST: 4000355377, thôn Quảng Quế, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc); Công ty TNHH MTV Đắc Thuận (MST: 4000700087, khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc); Công ty TNHH Giống cây trồng 9 Vui (MST: 4000795924, thôn Thắng Tây, xã Quế An, huyện Quế Sơn); Công ty TNHH MTV Trung Nhãn (MST: 4000497452, thôn Thắng Đông 2, xã Quế An, huyện Quế Sơn); Công ty TNHH MTV Sinh vật cảnh Nhật Linh (MST: 4000825470, tổ 13, thôn 4, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) và Công ty TNHH Cây xanh đô thị Quảng Nam (MST: 4000824910, tổ 15, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình).

Quyết định này còn ghi rõ, giao Chi cục trưởng các Chi cục Thuế Đại Lộc, Quế Sơn và Thăng Bình trực tiếp quản lý thuế các doanh nghiệp nói trên có trách nhiệm lập và gửi thông báo đến các doanh nghiệp dừng việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in chuyển sang sử dụng hóa đơn mua tại cơ quan thuế theo đúng thời gian ghi trong quyết định.

HOÀNG VY