Tam Kỳ: Tập huấn nộp thuế điện tử cho hơn 1.000 doanh nghiệp

HOÀNG VY |

Trong các ngày 8, 12, 13 và 14.5.2015 Chi cục Thuế TP.Tam Kỳ tổ chức tập huấn triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT) cho hơn 1.000 doanh nghiệp (DN) do Chi cục quản lý thuế. Dịch vụ NTĐT qua các ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), góp phần thực hiện mục tiêu đẩy mạnh phát triển xã hội điện tử, cải cách nền hành chính công của Chính phủ. Thực hiện NTĐT, NNT không phải đến nộp thuế trực tiếp, không phụ thuộc giờ làm việc của quầy giao dịch; tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức chờ đợi và đơn giản hóa thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế;

NNT còn dễ dàng giám sát, quản lý giao dịch nộp thuế, theo dõi tình hình nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản và được sử dụng các dịch vụ gia tăng ưu đãi khác. Dịch vụ NTĐT còn giúp ngành thuế tăng cường hiệu quả quản lý thuế, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, góp phần đa dạng hóa các kênh thu NSNN, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế.

Được biết, cả tỉnh hiện có 165 DN đăng ký với cơ quan thuế dich vụ NTĐT, trong đó cao nhất là Chi cục Thuế Nông Sơn (37,5%), nhưng đăng ký với các ngân hàng thương mại chỉ đạt 0,79% vì các DN chưa thực hiện thủ tục xác nhận với các ngân hàng thương mại.

HOÀNG VY