Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước

VĂN DŨNG |

Ngành thuế Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.2018. Cục Thuế cho biết, năm 2018 được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 15.476 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp 1 lần  821 tỷ đồng (tăng 8% so với tổng thu ngân sách thực hiện năm 2017). Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ đầu năm Cục Thuế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02 về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước. Cùng với đó ngành thuế Quảng Nam cũng chủ động đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tế, đặt quyết tâm vượt thu 5% dự toán cả năm.

Trong quý I.2018, thu ngân sách nhà nước do ngành thuế thực hiện đạt 4.302,9 tỷ đồng, bằng 27,8% dự toán năm, tăng 18,4% so với cùng kỳ 2017. Nếu trừ đi số thu tiền sử dụng đất và thuê đất nộp 1 lần thì tổng thu 4.083,9 tỷ đồng, đạt 28%, tăng hơn 13% (tại Văn phòng Cục Thuế thu 3.618 tỷ đồng, đạt hơn 27%, tăng 17%, 18 chi cục thuế thu 465,2 tỷ đồng, đạt hơn 34%, tăng gần 16%). Một số nguồn thu, sắc thuế chủ yếu đạt và vượt tiến độ như: thu từ khối các doanh nghiệp nhà nước trung ương 253,8 tỷ đồng, đạt 28%, tăng 20% so cùng kỳ; đóng góp lớn nhất vào nguồn thu này là các nhà máy thủy điện (192,5 tỷ đồng), tăng 9,5%. Khối kinh tế tư nhân đóng góp 2.972 tỷ đồng, đạt 27,6%, tăng 13%, trong đó Khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải nộp 2.555 tỷ đồng; hộ kinh doanh nộp 29,3 tỷ đồng. Thu từ các doanh nghiệp nhà nước địa phương 37,5 tỷ đồng, đạt 29% dự toán, nguồn thu này từng bước thu hẹp do cổ phần hóa doanh nghiệp. Hai nguồn thu tăng trưởng đột biến là thu phí, lệ phí: tính cân đối 95,6 tỷ đồng, đạt 95%, tăng gần 200% do thay đổi chính sách và thu khác ngân sách 94 tỷ đồng, đạt 55%, tăng 153% (trong đó hoạt động chống buôn lậu 57 tỷ đồng).

Dù kết quả thu ngân sách quý I.2018 vượt 3% so với tiến độ và tăng hơn 18% so cùng kỳ 2017, nhưng Cục trưởng Cục Thuế Ngô Bốn yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, thỏa mãn mà ngay từ bây giờ cần phải soát xét những việc làm được, chưa được, chưa tốt còn tồn tại để có giải pháp căn cơ cho nhiệm vụ thu ngân sách quý II và cả năm 2018. Cụ thể, nợ đọng thuế đến ngày 31.3.2018 đã là 1.020 tỷ đồng, tăng 239,8 tỷ đồng so với ngày 31.12.2017, cần phải hạn chế ngay. Tổng thu ngân sách toàn ngành tuy vượt tiến độ, nhưng một số địa bàn có tỷ lệ thu đạt thấp cần phải phân tích, đánh giá nguyên nhân; hay việc phân tích hồ sơ khai thuế của người nộp thuế tại cơ quan thuế chất lượng chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế chưa đạt kế hoạch; việc đôn đốc thu hồi tiền thuế truy thu, xử phạt sau thanh tra vào ngân sách nhà nước còn chậm (3,9 tỷ đồng/5,1 tỷ đồng, mới đạt 76%)...

VĂN DŨNG