Tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm mua, bán hóa đơn bất hợp pháp

VĂN DŨNG |

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6248/UBND-KTTH chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Cục Thuế khẩn trương triển khai chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, thường xuyên báo cáo cho Tổng cục Thuế, UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo; chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự phát hiện trong kiểm tra, thanh tra thuế và hóa đơn; phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh và cấp huyện tuyên truyền các quy định của pháp luật và nhận biết các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, thông báo các trường hợp vi phạm về in, phát hành, mua bán hóa đơn trái phép. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế phát hiện, cung cấp thông tin, kiểm tra, giám sát các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra chặt chẽ nhằm ngăn chặn các hành vi nêu trên trong thanh toán tiền từ ngân sách nhà nước. Các cơ quan Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quan thuế xử lý các hành vi vi phạm về hóa đơn theo pháp luật hình sự.

VĂN DŨNG