Tăng cường quản lý thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu

HOÀNG VY |

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận gây thiệt hại cho người tiêu dùng và thất thu cho ngân sách nhà nước.

Tăng cường các biện pháp để quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu. (ảnh minh họa)
Tăng cường các biện pháp để quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu. (ảnh minh họa)

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc xây dựng đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt. Trên cơ sở phê duyệt của UBND tỉnh/thành phố, cục thuế các tỉnh thành phối hợp với sở khoa học và công nghệ cùng các ban ngành có liên quan thành lập đoàn công tác liên ngành thực hiện kẹp chì dán tem niêm phong đồng hồ tổng tất cả cột bơm xăng của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, thực hiện ghi chỉ số công tơ tổng tại thời điểm niêm phong và chốt hóa đơn của đơn vị tại thời điểm niêm phong.

Đoàn công tác liên ngành lập biên bản về tình trạng niêm phong, số xăng dầu bán ra tại điểm niêm phong và số hóa đơn cuối cùng đã viết tại thời điểm niêm phong. Định kỳ vào ngày đầu và ngày cuối của tháng/quý, cơ quan thuế phối hợp với chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cử cán bộ đến cơ sở kinh doanh xăng dầu để ghi chỉ số trên đồng hồ tổng của từng cột bơm, xác định lượng xăng, dầu bán ra trong kỳ thông qua chỉ số đầu kỳ và cuối kỳ. Qua đó đối chiếu với tờ khai của người nộp thuế, đối chiếu hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp nếu có chênh lệch cơ quan thuế sẽ tiến hành xử phạt và truy thu thuế theo quy định. Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải có trách nhiệm bảo quản tem niêm phong đang dán trên công tơ tổng theo Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

HOÀNG VY