Tăng cường quản lý thuế kinh doanh vận tải bằng ô tô

VĂN DŨNG |

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Chỉ thị số 08/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện tăng cường phối hợp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Cục Thuế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Vận tải tỉnh, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế để các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. Duy trì thường xuyên đường dây nóng, hộp thư điện tử để cập nhật kịp thời các thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và người nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các ngành liên quan trong tỉnh đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế trong lĩnh vực vận tải; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật thuế của các chủ phương tiện và các hành vi bao che, thiếu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý thuế hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. Thông báo và tiếp nhận thông tin về quản lý phương tiện vận tải bằng ô tô từ các sở, ngành cung cấp theo địa chỉ hộp thư điện tử của Cục Thuế tỉnh (địa chỉ, email: nvdt.qna@gdt.gov.vn.)

Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo các chi cục thuế xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, thống kê doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và số lượng phương tiện ô tô có hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn vào thời điểm 30.5, 30.11 hằng năm. Đối chiếu với số liệu do Sở Giao thông vận tải, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Nam, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cung cấp để làm cơ sở quản lý thu thuế: Đối với phương tiện vận tải chưa đăng ký thuế, chưa kê khai nộp thuế hoặc đã đăng ký kê khai không kinh doanh vận tải phải phối hợp kiểm tra thực tế, đối chiếu với số liệu phương tiện qua các trạm thu phí đường bộ... để có biện pháp quản lý thu thuế phù hợp.

Hằng tháng, các chi cục thuế căn cứ quyết định cưỡng chế nợ thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, ngừng, nghỉ kinh doanh trong thời hạn từ 6 tháng trở lên hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục nhưng không thuộc trường hợp được miễn thuế do tạm nghỉ kinh doanh để đề nghị Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải; đồng thời cập nhật và công khai thông tin chủ phương tiện, địa chỉ, biển số xe có kinh doanh vận tải nhưng chưa đăng ký nộp thuế, nợ tiền thuế trên 90 ngày trên website của Cục Thuế, đưa tin trên Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Quảng Nam.

Kiểm tra, xử lý các trường hợp lợi dụng danh nghĩa của các doanh nghiệp, hợp tác xã để kinh doanh nhưng không kê khai nộp thuế. Bộ phận thu lệ phí trước bạ kiểm tra chứng từ nộp thuế kinh doanh vận tải đối với các phương tiện đã cấp giấy đăng ký xe (có biển số) sang tên, đổi chủ trước khi làm thủ tục trước bạ; trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì yêu cầu người nộp thuế nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn (nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11). Hằng tháng cung cấp danh sách các đầu xe làm thủ tục trước bạ trên địa bàn cho các đội kiểm tra thuế, các đội thuế liên xã, phường theo dõi, quản lý thuế.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Giao thông vận tải thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải theo đề nghị của cơ quan thuế đối với các trường hợp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Sở Kế hoạch và du tư thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế theo quy định. Công an tỉnh kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về vận tải đường bộ theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ.  Sở Văn hóa - thể thao và du Lịch vào tháng đầu quý gửi danh sách các phương tiện vận tải đã đăng ký chứng nhận đủ điều kiện vận tải khách du lịch cho Cục Thuế.