Tăng thu gần 76 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

VĂN DŨNG |

Theo Cục Thuế tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2018 cơ quan thuế đã tiến hành 61 cuộc thanh tra và 711 cuộc kiểm tra đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp, ưu đãi thuế, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, bất động sản… trên địa bàn tỉnh. Kết quả qua thanh tra đã xử lý xong 53 cuộc truy thu, truy hoàn, xử phạt hơn 28 tỷ đồng (bình quân một cuộc thanh tra tăng thu cho ngân sách nhà nước 459,4 triệu đồng), giảm lỗ 115 tỷ đồng và giảm khấu trừ 778 triệu đồng; cùng với đó qua kết quả kiểm tra thuế đã xử lý truy thu nộp vào ngân sách nhà nước 44,9 tỷ đồng, giảm lỗ 422 tỷ đồng và giảm khấu trừ 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan thuế còn phối hợp với các ngân hàng thương mại kiểm tra công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp có thu nhập từ Google, Facebook, Youtube đã xử lý tăng thu cho ngân sách hơn 2,9 tỷ đồng.

Nhờ làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra thuế nên đã có tác dụng lan tỏa góp phần đưa tổng thu ngân sách do ngành thuế Quảng Nam thực hiện đến ngày 15.10 là 13.871 tỷ đồng, đạt gần 90% dự toán pháp lệnh, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm 2017. Với tiến độ này chắc chắn thu ngân sách nội địa của ngành thuế sẽ cán đích sớm và khả năng hoàn thành vượt mức dự toán phấn đấu được giao 16.544 tỷ đồng là điều có thể.

VĂN DŨNG