Tập huấn chính sách thuế và đối thoại doanh nghiệp

T.D |

Hơn 200 đại diện chủ doanh nghiệp, kế toán của doanh nghiệp đã tham dự buổi tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh tổ chức ngày 30.9.

Nội dung tập huấn bao gồm những thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, sửa đổi một số nội dung về thuế thu nhập cá nhân, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh còn giải đáp cụ thể những vấn đề quan tâm của doanh nghiệp như việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng, miễn thuế thu nhập cá nhân chuyên gia nước ngoài hoặc xác định về thu nhập tiêu thụ phế liệu hay phát sinh chi phí nguyên vật liệu có được hạch toán vào chi phí hay không…

T.D