Tập huấn chính sách thuế và đối thoại với các cơ quan hành chính sự nghiệp

V.D |

Nhằm hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt các chính sách thuế cũng như ghi nhận những vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật thuế, ngày 24.7.2018 Cục Thuế Quảng Nam sẽ tổ chức buổi tập huấn và đối thoại với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, tại hội trường Cục Thuế (số 594 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam). Nội dung tập huấn: chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và chế độ thu, nộp phí, lệ phí.

V.D