Tập trung đẩy mạnh nộp thuế điện tử, những tháng cuối năm

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo Cục Thuế các địa phương tăng cường hơn nữa triển khai nộp thuế điện tử trong những tháng còn lại cuối năm, hướng đến mục tiêu cả nước đạt chỉ tiêu 90% doanh nghiệp (DN) đang hoạt động tham gia nộp thuế điện tử (NTĐT) theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12.3.2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015 - 2016.

Tổng cục Thuế yêu cầu, cơ quan thuế các địa phương báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo Hiệp hội DN, các ngân hàng thương mại (NHTM) hướng dẫn DN và có chính sách ưu tiên cho DN nộp thuế điện tử; Cục Thuế phối hợp với các NHTM tăng cường công tác tuyên truyền tổ chức tuần lễ hỗ trợ DN đăng ký và nộp thuế điện tử tại nhiều địa điểm trên địa bàn. Đặc biệt, tại các Chi nhánh NHTM bố trí cán bộ NHTM và cán bộ thuế hỗ trợ để người nộp thuế đến NHTM được hướng dẫn nộp thành công thuế điện tử. Đồng thời, Cục thuế phải trực tiếp làm việc với các DN đã đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT thực hiện NTĐT đối với tất cả các khoản thuế phát sinh; khen thưởng kịp thời các DN thực hiện NTĐT tốt và tuyên dương các điển hình NTĐT trên phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thư mời những DN chưa đăng ký dịch vụ NTĐT để thực hiện đăng ký và NTĐT ngay trong năm nay; giao chỉ tiêu cho từng công chức thuế trực tiếp đến DN để hỗ trợ trong việc triển khai thực hiện NTĐT và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm.

Cũng theo Tổng cục Thuế, đến ngày 2.10 cả nước đã có hơn 450 nghìn DN đăng ký với cơ quan thuế NTĐT, trong đó đã có hơn 392 nghìn DN đăng ký với NHTM (đạt 77,33% tổng số DN đang hoạt động) và đã có 148,7 nghìn DN NTĐT thành công với số tiền thuế 53,562 nghìn tỷ đồng (đạt 29,31% tổng số DN đang hoạt động). Riêng đối với Quảng Nam (đến ngày 2.10) đã có 3.968 DN đã đăng ký NTĐT với cơ quan thuế và NHTM (đạt 86,67% tổng số DN đang hoạt động), trong số này có 1.589 DN đã NTĐT qua NHTM thành công (đạt 34,71% tổng số DN đang hoạt động, xếp vị trí 16/63 địa phương cả nước.

VĂN DŨNG