Tập trung quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải

VĂN DŨNG |

Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các chi cục thuế để triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 4279/UBND-KTTH ngày 15.8.2017 về phối hợp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, những năm gần đây hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô đã góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng phần lớn chủ phương tiện (ô tô) hoạt động không đăng ký kinh doanh, không đăng ký kê khai nộp thuế; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải có đăng ký thì thực hiện kê khai doanh thu tính thuế chưa đúng với doanh thu thực tế kinh doanh và còn nợ đọng thuế kéo dài. Cần khắc phục tình trạng này nhằm tăng cường công tác quản lý đăng ký hoạt động kê khai nộp thuế đối với kinh doanh vận tải bằng ô tô đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và công bằng giữa các chủ phương tiện.

Theo đó, UBND tỉnh giao Cục Thuế phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Hiệp hội Vận tải tỉnh, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam và đài truyền thanh - truyền hình các địa phương tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế để các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định pháp luật; đồng thời biểu dương những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. Cục Thuế duy trì thường xuyên đường dây nóng, hộp thư điện tử để cập nhật xử lý kịp thời các thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, đồng thời phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm của các chủ phương tiện.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Ngô Bốn yêu cầu các chi cục thuế xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở địa phương và UBND xã, phường, thị trấn thống kê các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và số lượng ô tô đang hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn để đối chiếu với số liệu do Sở Giao thông vận tải, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Sở VH-TT&DL, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) để quản lý thuế. Đối với phương tiện vận tải chưa đăng ký, chưa kê khai nộp thuế hoặc đã đăng ký kê khai nhưng không kinh doanh vận tải, phối hợp kiểm tra thực tế, đối chiếu với số liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để có biện pháp quản lý thu thuế phù hợp.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Sở Giao vân tải cũng như số liệu quản lý thuế của Cục Thuế, cuối năm 2016 toàn tỉnh có 3.463 xe vận tải, trong đó doanh nghiệp và HTX khoảng 1.200 xe, cá nhân, hộ kinh doanh 2.263 xe (bao gồm 2.041 xe vận tải hàng hóa và 222 xe vận chuyển hành khách). Tuy nhiên, số lượng vận tải do cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế quản lý lập bộ thuế khoán 882 xe, bằng 39% số lượng xe hoạt động kinh doanh, tổng số thuế thu được năm 2016 đối với hoạt động này là gần 14 tỷ đồng; tổng nợ thuế trong kinh doanh vận tải đến cuối năm 2016 hơn 6,6 tỷ đồng.

VĂN DŨNG