Tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế

V.D |

Đồng hành với người nộp thuế trong kỳ quyết toán thuế năm 2018 được Cục Thuế Quảng Nam và 18 chi cục thuế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức “Tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2018” kể từ ngày 1.3.2019 đến ngày 1.4.2019 (kể cả ngày thứ Bảy).   

Đại diện Cục Thuế cho hay, đã có chương trình kế hoạch chỉ đạo cơ quan thuế trực thuộc ưu tiên bố trí công chức có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để tổ chức tiếp nhận hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân nộp thuế thực hiện quyết toán thuế tại văn phòng cục thuế và 18 chi cục thuế các huyện, thị, thành phố trực thuộc trong thời gian nói trên. Thông qua các hình thức hỗ trợ như trực tiếp tại cơ quan thuế, điện thoại vấn đáp và trả lời văn bản. Trước đó, Cục Thuế đã tập hợp thống kê các nôi dụng văn bản về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các hồ sơ biểu mẫu phục vụ quyết toán thuế và đã gửi đến doanh nghiệp qua địa chỉ email, đăng trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế (quangnam.gdt.gov.vn) để doanh nghiệp tìm hiểu.

Ngành thuế xác định, tháng 3 hàng năm là tháng cao điểm để phục vụ doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế với Nhà nước; quán triệt tinh thần là không để một trường hợp nào gặp trở ngại khó khăn khi quyết toán, mọi công chức thuế phải xác định phục vụ người nộp thuế là trên hết.

V.D