Thành lập 98 chi cục thuế khu vực trong cả nước

T.D |

Sáng 30.9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập 98 chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 207 chi cục thuế trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố.

Theo Bộ Tài chính, trừ TP.Hồ Chí Minh và Vĩnh Phúc chưa thực hiện sắp xếp, hệ thống thuế đã thực hiện sắp xếp tại 61 cục thuế, hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục thuế khu vực, giảm 211 chi cục thuế (có 22 cục thuế hoàn thành trước hạn kế hoạch hợp nhất chi cục thuế khu vực của cả 3 năm 2018, 2019 và 2020). Kế hoạch đến năm 2020, sẽ giảm số chi cục thuế từ 711 chỉ còn 420 chi cục (giảm 291 chi cục).

Cùng ngày, Cục Thuế Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của 3 chi cục thuế khu vực trực thuộc. Theo đó, các Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước, Đông - Tây Giang, Nông Sơn - Quế Sơn - Hiệp Đức sẽ chính thức hoạt động từ ngày 7.10.2019.