Thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BTC thành lập các chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể: hợp nhất Chi cục Thuế các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My và Tiên Phước thành Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước, đặt trụ sở tại Bắc Trà My. Hợp nhất Chi cục Thuế các huyện Đông Giang, Tây Giang thành Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang, trụ sở tại Đông Giang. Hợp nhất Chi cục Thuế các huyện Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức thành Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức, trụ sở tại Quế Sơn.

Chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3446/TCT-TCCB hướng dẫn chỉ đạo triển khai mọi công việc về tổ chức nhân sự, rà soát dữ liệu, bàn giao… để hoạt động của chi cục thuế khu vực và tổ chức bộ phận một cửa tại địa bàn không có trụ sở chi cục thuế khu vực chính thức vận hành từ ngày 7.10.2019.