Thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế

TRẦN ĐỨC |

Sáng 14.6, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Bưu điện Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với chi cục thuế các huyện, thị, thành phố về việc triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán.

Triển khai thực hiện hình thức nộp thuế mới này, cá nhân kinh doanh nộp thuế thông qua các bưu điện, bưu cục thuộc hệ thống bưu điện của tỉnh. Điều này cũng nhằm mục tiêu giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi to, tiêu cực tiềm ẩn. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 6 này cơ quan thuế sẽ rà soát, thống kê chính xác số lượng cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán trên địa bàn tỉnh. Song song với đó, ngành bưu điện cũng sẽ rà soát, chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ ủy quyền thu thuế cá nhân kinh doanh từ cơ quan thuế.

TRẦN ĐỨC