Thông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh

HOÀNG VY |

Cục Thuế tỉnh vừa có thông báo về việc doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh đối với Công ty CP Đồng Xanh (địa chỉ Cụm công nghiệp làng nghề Đại Tân, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, MST 4000446874), người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Văn Hoa, chức vụ Giám đốc (trú tại 448/17 tổ 32, phường Hòa Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Nội dung thông báo, đến ngày 3.8.2015 Công ty CP Đồng Xanh không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế. Đồng thời công ty còn giữ các loại hóa đơn như sau: HĐ GTGT 01GTKT3/001, ký hiệu AA/11P từ số 215 đến số 500 (286 số); HĐ xuất khẩu 06HĐXK3/001, ký hiệu AA/11P từ số 35 đến số 250 (216 số); ngoài ra, công ty còn nợ với ngân sách nhà nước là 5.822.287.239 đồng, bao gồm: thuế giá trị gia tăng 3.959.469.864 đồng; thuế môn bài 9 triệu đồng; tiền thuê mặt đất 48.550.379 đồng; tiền phạt 1.120.000 đồng và tiền chậm nộp thuế 1.804.146.996 đồng.

HOÀNG VY