Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

V.D |

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, vừa phát đi Thông báo số 8560/TB-CT về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, theo Quyết định số 8559/QĐ/CT ngày 23.11.2016 đối với Công ty TNHH Đức Lộc (mã số thuế 4000447564, có trụ sở kinh doanh tại số nhà 154 Hùng Vương, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ). Lý do, công ty này không chấp hành nộp tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp theo Thông báo số 5290/TB-CT ngày 14.11.2016 của Cục Thuế Quảng Nam. Quyết định cũng nói rõ, hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm (kể từ ngày 30.11.2016 đến 29.11.2017).

V.D