Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016

CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NAM |

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, tuyển dụng đặc biệt Tổng cục Thuế năm 2016 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương.

Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi; nội dung xét tuyển; thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển... được đăng trên Website của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn), Website của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (quangnam.gdt.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và 18 chi cục thuế huyện, thị, thành phố trực thuộc.

Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi qua số điện thoại: 0510.3852537.      

CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NAM