Thu hồi gần 44 tỷ đồng tiền nợ thuế

V.D |

Theo Cục Thuế, tính đến hết tháng 2.2015, đã thu hồi vào ngân sách nhà nước được 43,8 tỷ đồng tiền nợ thuế. Tuy nhiên, tổng số nợ thuế tăng 11,2% so với đầu năm 2015, đưa tổng nợ thuế lên đến 877 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu là 122,5 tỷ đồng, giảm 0,5 tỷ đồng; nợ thuế đến 90 ngày 153,7 tỷ đồng, tăng 51,2 tỷ đồng; nợ thuế trên 90 ngày 568,3 tỷ đồng, tăng 38,2 tỷ đồng; nợ chờ xử lý 32,7 tỷ đồng, giảm 0,3 tỷ đồng. Riêng số tiền nợ thuế của 2 Công ty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu đã chiếm hơn 40% tổng số tiền nợ thuế, được biết năm 2015 cơ quan thuế cấp trên tiếp tục giao dự toán nộp ngân sách cho 2 công ty này là 140 tỷ đồng, nhưng từ đầu năm đến hết quý I/2015 chỉ nộp được 1,1 tỷ đồng (bằng 0,7%).

Cũng trong quý I/2015, ngành thuế đã thanh tra 20 đơn vị, đạt 29% kế hoạch thanh tra cả năm, xử lý sau thanh tra 14 đơn vị truy thu và xử phạt 7,76 tỷ đồng, thu vào ngân sách 3,96 tỷ đồng; giảm lỗ 7,98 tỷ đồng; giảm khấu trừ 23 triệu đồng. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 71 lượt, đạt 12,9% kế hoạch, xử lý sau kiểm tra 66 đơn vị truy thu xử phạt 5,96 tỷ đồng, đã nộp ngân sách 4,34 tỷ đồng, giảm lỗ 4 tỷ đồng, giảm khấu trừ 52 triệu đồng. Hiện tại mới kiểm tra sau hoàn thuế 43 hồ sơ, số tiền thuế thu hồi sau khi kiểm tra hoàn là 1,1 tỷ đồng, còn 147 hồ sơ đã giải quyết hoàn thuế nhưng chưa tiến hành kiểm tra sau hoàn; kiểm tra trước hoàn 7 hồ sơ với số tiền thuế không được xét hoàn 291 triệu đồng.

V.D