Thu hồi hơn 77 tỷ đồng tiền nợ thuế

VĂN DŨNG |

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, sau 2 tháng tập trung cho việc thu hồi nợ đọng  thuế, đến nay cơ quan thuế đã thu được hơn 77 tỷ đồng tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước (trong đó tại cơ quan Cục Thuế thu được 56,8 tỷ đồng, 18 chi cục thuế 20,3 tỷ đồng). Đây là kết quả đáng ghi nhận trong thời gian cao điểm thu hồi nợ thuế theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ Tài chính.

Được biết, tính đến cuối tháng 10.2018, tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh là 958,3 tỷ đồng, tăng 22,7% so với nợ thuế hồi đầu năm. Trong đó, nhóm nợ có khả năng thu là 461,5 tỷ đồng, tăng 56,4%; nhóm nợ đang xử lý: 15,9 tỷ đồng, giảm 42,4%; nhóm nợ khó thu: 480,8 tỷ đồng, tăng 4,9%. Theo Cục Thuế, dự tính trong tháng 12 này sẽ tiếp tục đôn đốc thu vào ngân sách khoảng 42 tỷ đồng tiền nợ thuế, phấn đấu giảm tổng nợ thuế đến ngày 31.12.2018 khoảng 850 tỷ đồng, bằng tỷ lệ dưới 5% tổng thu ngân sách đạt được cùng thời điểm. Cùng với đó, Cục Thuế cũng cho biết tình hình thanh tra thuế đã có những kết quả khá tích cực, tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện thanh tra thuế tại 64 doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Kết quả qua thanh tra đã truy thu, xử phạt tổng số tiền 33,4 tỷ đồng, đã thu vào ngân sách nhà nước được 23,3 tỷ đồng, đạt 70% (bình quân 1 cuộc thanh tra truy thu, xử phạt 522 triệu đồng). Ngoài ra, qua thanh tra đã yêu cầu doanh nghiệp giảm lỗ 111 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế 1,15 tỷ đồng.

Cục Thuế cũng khẳng định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, cơ quan thuế luôn chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, không có tình trạng thanh tra, kiểm tra thuế quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp. Trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

VĂN DŨNG