Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt hơn 4.000 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Theo tin từ Cục Thuế tỉnh, lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 2.2019 ngành thuế thực hiện thu ngân sách đạt 4.087 tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 3.706 tỷ đồng, đạt 20,9% dự toán, tăng 17,6%. Đáng chú ý, các nguồn thu, sắc thuế quan trọng chiếm tỷ trọng lớn đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ, như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 2.775,5 tỷ đồng, đạt 22,5% dự toán, tăng 17%, trong đó 3 công ty ô tô du lịch của Thaco nộp 2.275,5 tỷ đồng, tăng 385 tỷ đồng so với năm trước; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 393,1 tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán, tăng 134%; thu từ các doanh nghiệp nhà nước địa phương 35,3 tỷ đồng, đạt 27% dự toán, tăng 34,7%; thu lệ phí trước bạ 72,9 tỷ đồng, đạt 21,4% dự toán, tăng 25%; thu thuế thu nhập cá nhân 135,6 tỷ đồng, đạt 27% dự toán. Riêng, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 2 tháng đầu năm chỉ đạt 92,7 tỷ đồng, đạt 10% dự toán, giảm 46,7% so với cùng kỳ năm 2018, nguyên nhân giảm do ảnh hưởng nguồn thu từ các nhà máy thủy điện giảm.

Cục Thuế cho rằng, với tiến độ thu ngân sách khả quan như 2 tháng đầu năm 2019, nếu tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân tiếp tục phát triển ổn định thì mục tiêu cuối năm nay tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh sẽ vượt mốc 20 ngàn tỷ đồng là điều có thể.

VĂN DŨNG