Thu ngân sách 4 tháng đạt 4.590 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Theo báo cáo của Cục Thuế, số thu nội địa do ngành thuế thực hiện qua 4 tháng đầu năm 2017 đạt 4.590 tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán pháp lệnh, tăng 24,5% so cùng kỳ năm 2016. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 4.369 tỷ đồng, bằng 32% dự toán pháp lệnh, tăng 24,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khối doanh nghiệp nhà nước trung ương đã đóng góp cho ngân sách 226 tỷ đồng, đạt 43,5% dự toán, tăng 12,4%, nguồn thu này tập trung chủ yếu là các nhà máy thủy điện như thủy điện Sông Tranh 2 (nộp 70,3 tỷ đồng), Sông Bung (45,9 tỷ đồng), Sông Kôn (20,4 tỷ đồng). Khối doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp 59,9 tỷ đồng, đạt 41,3% dự toán, tăng 6% nhờ vào những đơn vị như Công ty CP Du lịch Hội An, Đội yến sào Hội An, Công ty CP Công trình giao thông vận tải và Chi nhánh Xăng dầu PV OIL miền Trung tại Quảng Nam. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư ngước ngoài nộp 282,5 tỷ đồng, đạt 34,9% dự toán, tăng 44,7%, tăng trưởng cao của khối này là nhờ vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở lĩnh vực sản xuất nước giải khát, may mặc và dịch vụ sân gôn, như Chi nhánh Công ty Nước giải khác Suntory nộp 19,1 tỷ đồng, Công ty CP Sân gôn Indochina Hôi An 14,3 tỷ đồng, Công ty Giày Ricker 6,5 tỷ đồng, Công ty Liên doanh thủy sản Việt Hoa 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra còn thu 52,2 tỷ đồng từ khoản thuế của các nhà thầu nước ngoài  nên nguồn thu này đạt khá, tăng cao.

Đáng quan tâm là thu ngân sách ở khối kinh tế dân doanh chiếm hơn 77% tổng thu nội địa (10.591/14.150 tỷ đồng), lũy kế đến cuối tháng 4 lĩnh vực kinh tế này đã đóng góp cho ngân sách được 3.290 tỷ đồng, bằng 30% dự toán, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số nộp của hai nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch KIA và ô tô Mazda (Trường Hải) là 2.547 tỷ đồng, đạt 28,3% so với dự toán (2.547/9.000 tỷ đồng), mặc dù sản lượng xe tiêu thụ trong 4 tháng qua là 19.849 xe, tăng 4.802 xe so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tiến độ thu so với dự toán còn thấp. Bên cạnh đó, Công ty CP thủy điện A Vương nộp ngân sách gần 60 tỷ đồng, Công ty Kính nổi Chu Lai 42,6 tỷ đồng, Công ty Prime Đại Lộc 20,9 tỷ đồng và Công ty CP Sông Bung (6A) 9,7 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế, mặc dù kết quả thu ngân sách qua 4 tháng tăng trưởng đến 29% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng so với tiến độ đề ra thì chưa đạt. Tại cuộc họp giao ban ngày 8.5, Cục Thuế đã đề ra 8 nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhằm quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách. Cụ thể, tăng cường các biện pháp quản lý thuế hiệu quả, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp để quản lý, bao quát hết các nguồn thu, đẩy mạnh việc chống thất thu ngân sách, chú trọng vào các lĩnh vực: khai thác khoáng sản, kinh xăng dầu sau khi dán tem, kinh doanh bất động sản và quản lý thu thuế xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh. Đồng thời tăng cường các biện pháp cưỡng chế nợ đọng thuế một cách đồng bộ, quyết liệt.

VĂN DŨNG