Thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt 5.660 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

 Cục Thuế tỉnh cho biết, trong tháng 4.2018 ngành thuế đã thực hiện thu ngân sách 1.449 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2018 đã huy động vào ngân sách nhà nước 5.660 tỷ đồng, đạt 36,6% dự toán pháp lệnh, tăng hơn 3% so với tiến độ thu đề ra, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì tổng thu 5.370 tỷ đồng, đạt hơn 36%, tăng gần 23% so với cùng kỳ.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, ngành thuế đã thực hiện hoàn thành 17 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã phát hiện, xử lý truy thu hơn 5,7 tỷ đồng, đã thu vào ngân sách nhà nước 4,6 tỷ đồng, đạt 79,5% số tiền phải truy thu. Bình quân 1 cuộc thanh tra truy thu 0,341 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm đã có 499 DN thành lập mới, 197 DN tạm ngừng kinh doanh...

VĂN DŨNG