Thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 67% kế hoạch

HOÀNG VY |

Theo Cục Thuế, trong tháng 6 ngành thuế cả tỉnh thu ngân sách được 1.043,3 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2016 tổng thu 5.945,3 tỷ đồng, đạt 67,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 47,7% so cùng kỳ năm 2015. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì số thu ngân sách do ngành thuế thực hiện 6 tháng là 5.627,5 tỷ đồng, đạt 67,8%, tăng 49% so cùng kỳ. Trong đó, tại văn phòng Cục Thuế thu 5.061 tỷ đồng, đạt 68% dự toán, tăng 52% so cùng kỳ; 18 Chi cục Thuế thu 884,3 tỷ đồng, đạt 65% dự toán, tăng 27% so cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, có 6/18 chi cục thuế kết quả thu 6 tháng đạt dưới 50% dự toán gồm: Đại Lộc (49%), Hiệp Đức (48%), Đông Giang (45,3%), Quế Sơn (44,7%), Phước Sơn (38,8%) và Tây Giang (37,3%).
Công tác kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu nợ đọng thuế đã được Cục Thuế triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, qua 6 tháng đã tiến hành thanh tra 48 cuộc, đạt 63% chỉ tiêu giao, qua thanh tra có 100% đơn vị đều vi phạm pháp luật thuế, kết quả xử lý sau thanh tra được 34 cuộc với tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp là 27,722 tỷ đồng...

HOÀNG VY