Thu ngân sách 9 tháng tăng 53% so cùng kỳ

HOÀNG VY |

Cục Thuế cho biết, đến ngày 30.9.2016, tổng thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế thực hiện đạt hơn 9.718 tỷ đồng, vượt 10,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 53% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái. Nếu trừ số thu tiền sử dụng đất (495,829 tỷ đồng) thì kết quả thu từ phát sinh kinh tế là 9.222 tỷ đồng, vượt 11,18% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 58,37% so cùng kỳ.

Các nguồn thu, sắc thuế chủ yếu đều tăng trưởng khá, ấn tượng nhất vẫn là thu từ lĩnh vực kinh tế dân doanh, 9 tháng đã đóng góp cho ngân sách 7.295 tỷ đồng, vượt 16,9% dự toán, tăng 73%, trong đó Khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải đã đóng góp hơn 60%; tiếp đến khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 475 tỷ đồng, vượt 3% dự toán, tăng 35%; thuế thu nhập cá nhân thu được 209 tỷ đồng, vượt 7% và tăng 40% so cùng kỳ.

Đã có 10/18 chi cục thuế hoàn thành dự toán thu theo pháp lệnh gồm Hội An (100,94%), Tam Kỳ (102,57%), Phú Ninh (108%), Núi Thành (125%), Điện Bàn (120%), Duy Xuyên (109%), Thăng Bình (103%), Tiên Phước (112%), Bắc Trà My (176%) và Nam Giang (120%). Ba chi cục thuế có số thu đạt dưới 80% gồm Nông Sơn (79%), Quế Sơn (77,4%) và Hiệp Đức (72,7%). Riêng Chi cục Thuế Phước Sơn liên tục 2 năm liền (2014 - 2015) đều không hoàn thành dự toán thu, kết quả 9 tháng năm 2016 đã thu được 17,884 tỷ đồng, đạt 85,57% dự toán và có khả năng hoàn thành dự toán giao cả năm 2016. Đặc biệt là Công ty TNHH vàng Phước Sơn, ngày 30.9 vừa qua đã tiếp tục trả nợ thuế (lần 2) vào ngân sách nhà nước được 30,452 tỷ đồng, đúng như cam kết đã ký với Cục Thuế trước đây.

HOÀNG VY