Thu ngân sách đã vượt dự toán

V.D |

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, tính đến ngày 10.11, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh do ngành thuế thực hiện đạt hơn 15.486 tỷ đồng, hoàn thành 100,07% dự toán thu năm 2018 do HĐND tỉnh giao, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2017. Với kết quả này, ngành thuế đã “về đích” trước 1 tháng 20 ngày. Trong đó, có 9/17 nguồn thu, sắc thuế đã hoàn thành vượt mức dự toán, như: thu từ doanh nghiệp FDI đạt 1.440 tỷ đồng, vượt 9,5% dự toán; thu lệ phí trước bạ 297,7 tỷ đồng, vượt 19%; thu thuế thu nhập cá nhân 419,8 tỷ đồng, vượt 10,4%; thu phí, lệ phí 298,6 tỷ đồng, vượt 198%; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần 1.198 tỷ đồng, vượt 45,9%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 73,2 tỷ đồng, vượt 33%; thu khác ngân sách tính cân đối 252,4 tỷ đồng, vượt 48,5%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gần 10 tỷ đồng, vượt 148,9% và thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 52,4 tỷ đồng, vượt 41,7%.

Đáng chú ý, lĩnh vực kinh tế dân doanh dự toán giao 10.766 tỷ đồng, chiếm 69,5% tổng dự toán thu, đến nay đã thu được 10.100 tỷ đồng, đạt 93,8% dự toán, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Các khoản thu còn lại đều đạt từ 84% dự toán trở lên. Có 15/18 chi cục thuế đã hoàn thành vượt mức dự toán; Chi cục Thuế Phước Sơn đạt 93,5% dự toán và Chi cục Thuế Tây Giang đạt 90,2%, riêng Chi cục Thuế Đông Giang chỉ đạt 74,6% dự toán, nếu không nỗ lực đơn vị này có khả năng không hoàn thành nhiệm vụ thu.

V.D