Thu ngân sách đạt gần 25% dự toán năm

VĂN DŨNG |

Tin từ Cục Thuế Quảng Nam, tổng thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế thực hiện trong 3 tháng đầu năm 2017 đạt 3.519 tỷ đồng, bằng 24,87% dự toán năm, tăng 29% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu là 3.382 tỷ đồng, bằng 24,78% dự toán năm, tăng gần 32% so cùng kỳ năm trước. Hầu hết khoản thu đều vượt so với dự toán, đặc biệt có những khoản thu vượt cao như thu từ các doanh nghiệp nhà nước trung ương hơn 207,3 tỷ đồng, đạt 39,8% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 206,7 tỷ đồng, đạt 25,6% dự toán và thu từ khu vực kinh tế dân doanh 2.591 tỷ đồng, đạt 24% dự toán; trong đó hai nhà máy ô tô Kia và Mazda thuộc Khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải nộp 2.034 tỷ đồng, tăng 751 tỷ đồng, sản lượng ô tô tiêu thụ trong quý I là 15.485 xe, tăng 5.062 xe so cùng kỳ năm 2016.

VĂN DŨNG