Thu ngân sách hai tháng đầu năm đạt 2.107 tỷ đồng

HOÀNG VY |

Theo Cục Thuế Quảng Nam, kết quả thu ngân sách nội địa hai tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh do ngành thuế thực hiện đạt hơn 2.107 tỷ đồng, đạt gần 24% dự toán do HĐND tỉnh giao, tăng 43% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu từ lĩnh vực kinh tế ngoài nhà nước là 1.599 tỷ đồng, đạt 25,6% dự toán, tăng 45,5%; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương gần 110 tỷ đồng, đạt 22%, tăng 7%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 40,4 tỷ đồng, đạt 25%, tăng 17%; thu từ doanh nghiệp FDI 100,8 tỷ đồng, đạt 22%, tăng 68%; thu thuế thu nhập cá nhân được 44,4 tỷ đồng, đạt 23%, tăng 51%.

HOÀNG VY