Thu ngân sách nội địa đạt gần 19.000 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Theo tin nhanh từ Cục Thuế, đến ngày 27.12.2018 cơ quan thuế đã thu vào ngân sách nhà nước hơn 18.945 tỷ đồng, đạt 122% dự toán pháp lệnh do HĐND tỉnh giao (số tuyệt đối tăng 3.469 tỷ đồng), tăng 45% so với tổng thu năm 2017 (+4.607 tỷ đồng). Nếu trừ đi khoản thu tiền sử dụng đất thì tổng thu nội địa là 17.835 tỷ đồng, đạt 121% dự toán pháp lệnh, tăng 48% so với năm 2017. Trong đó, có 15/17 chỉ tiêu thu đều đạt và vượt mức dự toán đề ra. Đặc biệt, thu từ lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 12.406 tỷ đồng, vượt 1.640 tỷ đồng, tăng hơn 4.052 tỷ đồng so với năm 2017; tiếp đến thu từ lĩnh vực doanh nghiệp FDI đạt 1.998 tỷ đồng, tăng 683 tỷ đồng so với dự toán, tăng 1.142 tỷ đồng so với năm 2017. Tất cả Chi cục Thuế trực thuộc đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách tỉnh giao. Đây được cho là năm thu ngân sách thành công nhất trong 5 năm gần đây.

VĂN DŨNG