Thu ngân sách nội địa đạt hơn 4.863 tỷ đồng

HOÀNG VY |

Cục Thuế cho biết, trong tháng 5.2016 ngành thuế đã thu được 1.278 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách, lũy kế 5 tháng đầu năm 2016 tổng thu 4.863,5 tỷ đồng, đạt 55,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái (số tuyệt đối tăng 1.545 tỷ đồng).

Điều đáng nói, có 14/16 chỉ tiêu thu đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, hai chỉ tiêu thu đạt thấp so cùng kỳ là thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu tiền thuê nhà, bán nhà, tuy nhiên nguồn thu này chiếm tỷ trọng rất nhỏ không đáng kể. Đóng góp nhiều nhất là khu vực kinh tế tư nhân, trong 5 tháng qua đã đóng góp cho ngân sách tỉnh hơn 3.638 tỷ đồng, đạt 58% dự toán, tăng 54% so với cùng kỳ. Khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải vẫn là đơn vị quán quân đóng góp cho ngân sách đến 3.107,9 tỷ đồng (chưa kể thuế thu nhập cá nhân), chiếm tỷ trọng gần 64% tổng thu ngân sách do ngành thuế thực hiện, trong đó nhà máy Vina Mazda nộp hơn 1.703 tỷ đồng và nhà máy ô tô du lịch KIA nộp gần 1.207 tỷ đồng.

Đối với các địa phương trong tỉnh, có 9/18 đơn vị thu đạt trên 50% dự toán, gồm: Tam Kỳ (55,5%), Phú Ninh (52,7%), Núi Thành (57%), Điện Bàn (52%), Duy Xuyên (54,5%), Thăng Bình (57%), Tiên Phước (51%), Nam Trà My (63%) và Nam Giang (69%). Tuy nhiên, vẫn còn 5 địa phương đạt dưới 40% dự toán là: Quế Sơn (37%), Đông Giang (37,3%), Tây Giang (31,3%), Nông Sơn (33%) và Phước Sơn (31%). Theo Cục Thuế, những đơn vị đạt thấp cần tập trung quyết liệt ngay từ bây giờ về những giải pháp để tăng thu, nếu không sẽ khó hoàn thành dự toán thu ngân sách giao cả năm.

HOÀNG VY