Thu ngân sách nội địa quý I.2016 đạt hơn 2.600 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 3.2016 tổng thu ngân sách do ngành thuế Quảng Nam quản lý đạt gần 2.614 tỷ đồng, bằng 30,72% dự toán pháp lệnh, bằng 24% dự toán phấn đấu Bộ Tài chính giao và tăng 33% so cùng kỳ năm 2015. Tổng thu không tính tiền sử dụng đất là 2.476 tỷ đồng, bằng 29,86% dự toán pháp lệnh, 25% dự toán phấn đấu và tăng gần 35% so cùng kỳ.

Đáng chú ý có đến 15/16 khoản thu, sắc thuế đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, trừ khoản thu phí, lệ phí tính cân đối đạt thấp hơn so cùng kỳ. Các khoản thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước địa phương, DN có vốn đầu tư nước ngoài nếu năm ngoái với tiến độ chậm thì quý I năm nay cả hai đều đạt trên 25% dự toán năm, đặc biệt thu thuế từ lĩnh vực kinh tế dân doanh vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tổng thu của 3 tháng đầu năm 2016 (chiếm 72% tổng thu). Các công ty thuộc Khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải đã đóng cho ngân sách 1.589,4 tỷ đồng (chiếm 60% tổng thu).

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế được ngành thuế vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu, trong 3 tháng đầu năm đã tiến hành thanh tra 21 cuộc (4 cuộc năm 2015 chuyển sang), đạt 23% kế hoạch cả năm. Điều đáng nói, qua phân tích các yếu tố rủi ro trước khi thanh tra nên kết quả qua 18 cuộc thanh tra đã xử lý truy thu, xử phạt thu hồi cho ngân sách nhà nước 22,313 tỷ đồng (bình quân mỗi cuộc thanh tra truy thu, xử phạt 1,240 tỷ đồng), giảm lỗ 26,923 tỷ đồng. Song hành với công tác thanh tra, trong quý I.2016 đã tiến hành kiểm tra 593 hồ sơ khai thuế của DN tại cơ quan thuế, chấp nhận 575 hồ sơ, yêu cầu giải trình điều chỉnh 18 hồ sơ, số thuế điều chỉnh tăng 92 triệu đồng; kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 29 đơn vị, xử lý sau kiểm tra 25 đơn vị, truy thu và xử phạt 1,249 tỷ đồng, giảm lỗ 1,85 tỷ đồng.

Cục Thuế cho biết thêm, quý I.2016 đã giải quyết 40 hồ sơ hoàn thuế (trong đó có 4 hồ sơ năm 2015 chuyển sang), số tiền hoàn thuế cho DN là 144,170 tỷ đồng, hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết kịp thời và DN nhận được tiền hoàn thuế ngay khi có lệnh hoàn. Bên cạnh đó, đã tiến hành kiểm tra sau hoàn thuế 21 hồ sơ, số thuế chấp nhận hoàn 47,761 tỷ đồng, số tiền thuế thu hồi hoàn 28,1 triệu đồng, đồng thời kiểm tra trước hoàn 10 đơn vị, chấp nhận hoàn 27,944 tỷ đồng, số thuế không chấp nhận hoàn 156 triệu đồng.

Đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, ngay từ đầu ngành thuế đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó công khai danh tính 17 DN nợ thuế quá quy định, và chỉ trong 2 tháng đầu năm đã thu hồi 1.669 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó 35,3 tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2015 chuyển sang,  1.634,6 tỷ đồng nợ phát sinh. Tuy nhiên, Cục Thuế cũng cho biết tổng nợ thuế đến cuối tháng 2.2016 là 1.034,653 tỷ đồng, trong đó tại Văn phòng Cục Thuế chiếm đến 627,111 tỷ đồng, tăng so với cuối năm 2015 hơn 42 tỷ đồng, chủ yếu nợ khó thu của hai công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn cũng như tiền nợ thuế do ưu đãi vượt trội của tỉnh lưu cữu chưa giải quyết.

VĂN DŨNG