Thu ngân sách nội địa vượt dự toán

VĂN DŨNG |

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, tính đến chiều 19.11 tổng thu ngân sách nội địa do ngành thuế thực hiện hơn 5.006 tỷ đồng, đạt hơn 100% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 20% so cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, thu từ lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh 2.869 tỷ đồng, vượt 10% dự toán giao, đóng góp lớn nhất trong lĩnh vực này là Tập đoàn Ô tô Chu Lai - Trường Hải; thu từ các doanh nghiệp nhà nước trung ương 395 tỷ đồng, đạt 101% dự toán; thu doanh nghiệp nhà nước địa phương 153 tỷ đồng, bằng 70% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 461,7 tỷ đồng, bằng 67% dự toán (lĩnh vực này thu đạt thấp do ảnh hưởng nợ thuế của Công ty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu); thu thuế thu nhập cá nhân 125,3 tỷ đồng, đạt 86,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 93,3 tỷ đồng, đạt 86,4%. Theo dự báo của Cục Thuế tỉnh, đến ngày 31.12.2014, số thu ngân sách nội địa ước đạt 5.600 tỷ đồng, vượt khoảng 600 tỷ đồng so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, tăng khoảng 25% so với năm 2013.

VĂN DŨNG