Thu ngân sách tháng 1 đạt hơn 1.300 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, năm 2018 ngành thuế được giao nhiệm vụ thu ngân sách là 15.476 tỷ đồng, tăng 8% so với số thực thu ngân sách năm 2017. Sau 1 tháng đầu năm 2018, ngành thuế Quảng Nam đã thu vào ngân sách nhà nước gần 1.343 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 9% dự toán cả năm. Trong đó, Văn phòng Cục Thuế thu 1.087,5 tỷ đồng, đạt 8%; 18 chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố thu 255,4 tỷ đồng, đạt hơn 13%. Một số nguồn thu, sắc thuế chủ yếu vẫn giữ đà tăng trưởng khá như: thu từ khối các doanh nghiệp nhà nước trung ương hơn 91 tỷ đồng, tăng 37% (các doanh nghiệp thủy điện nộp 67,5 tỷ đồng, bằng 95,4%); doanh nghiệp nhà nước địa phương 20,8 tỷ đồng, tăng 40%; thu lệ phí trước bạ 57,5 tỷ đồng, tăng 106%; thu thuế thu nhập cá nhân 50,7 tỷ đồng, tăng 128%; thu thuế bảo vệ môi trường 33 tỷ đồng, tăng 20% và thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 57 tỷ đồng, tăng 51,9%. Riêng số thu từ khối các doanh nghiệp dân doanh đạt thấp hơn so với cùng kỳ (925 tỷ đồng/1.102 tỷ đồng) do một số doanh nghiệp chưa phát sinh số nộp trong tháng 1.2018, như: Công ty CP Kính nổi, nhà máy thủy điện Sông Tranh 3, Tập đoàn Thaigroup và Công ty CP Giấy Sài Gòn miền Trung.

Công tác thanh tra thuế cũng được Cục Thuế chú trọng ngay từ đầu năm. Trong tháng 1.2018 đã xử lý sau thanh tra 5 cuộc, kết quả truy thu, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng, và đã nộp vào ngân sách nhà nước 1,6 tỷ đồng, đạt 79% số phải thu qua thanh tra.

VĂN DŨNG