Thu nội địa tháng 7 đạt hơn 1.600 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Theo thống kê của Cục Thuế, tính riêng trong tháng 7 thu ngân sách đạt 1.638 tỷ đồng, tăng so với tháng 6 hơn 560 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2019 tổng thu nội địa do ngành thuế thực hiện là 11.144 tỷ đồng, đạt 60% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, đặc biệt lĩnh vực thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh tháng 7 đạt hơn 977 tỷ đồng, riêng 3 công ty ô tô du lịch Trường Hải đóng góp hơn 700 tỷ đồng, tăng hơn 180 tỷ đồng so với số nộp tháng 6, lũy kế 7 tháng tổng thu từ lĩnh vực này là 7.034 tỷ đồng, đạt 57% dự toán. Đối với số thu từ lĩnh vực khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 7 đạt gần 217 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng 1.139 tỷ đồng, đạt 64%, trong đó nhà máy bia Heineken đóng góp gần 700 tỷ đồng/1.200 tỷ đồng chỉ tiêu giao (58%).

Theo Cục Thuế, tình hình thu ngân sách tháng 7 có triển vọng so với tháng 6, nguyên nhân một số doanh nghiệp trọng điểm như ô tô, bia đều có tiến độ nộp ngân sách tốt, cùng với đó kỳ thuế tháng 7 có nhiều doanh nghiệp nộp thuế của quý II.2019.