Thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán qua bưu điện

PHAN VINH |

(QNO) - Sáng 21.6, tại Bưu điện tỉnh diễn ra lễ ký kết ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua bưu điện giữa Cục Thuế tỉnh và Bưu điện tỉnh.

Đại diện Cụ thuế tỉnh và Bưu điện tỉnh thực hiện ký kết hợp đồng phối hợp. Ảnh: PHAN VINH
Cục Thuế tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng phối hợp. Ảnh: PHAN VINH

Phối hợp tổ chức triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua bưu điện nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế; hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế.

Mức phí ủy nhiệm thu được xác định trên cơ sở số lượng người nộp thuế là cá nhân kinh doanh, số lần nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, số thuế nộp vào ngân sách nhà nước, tỷ lệ số thuế nộp vào ngân sách nhà nước so với số thuế phải nộp và đặc thù quản lý thuế của từng địa bàn, tối đa không vượt quá 3% số thuế nộp vào ngân sách nhà nước của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (kể cả doanh thu theo hóa đơn). Kinh phí ủy nhiệm thu trong thời gian thực hiện thí điểm được lấy từ nguồn kinh phí của Tổng cục Thuế.

Thời gian thực hiện thí điểm từ quý II - 2018.

PHAN VINH