Thủ tục thuế sẽ giảm thêm 45,5 giờ/năm để bằng ASEAN-6

V.D (tổng hợp) |

Tổng cục Thuế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với 62 cục thuế địa phương nhằm triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo ông Cao Anh Tuấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, sau khi Nghị quyết 19 được ban hành, Tổng cục Thuế đã xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức thuế; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian nộp thuế. Tổng cục Thuế đã chủ trì và trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119 (về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế) sửa đổi 7 thông tư, qua đó đã giảm được 201,5 giờ; Nghị định 91 sửa đổi, bổ sung 4 nghị định về thuế cũng đã giảm được 88,36 giờ…  Như vậy, tính đến tháng 1.2015, số giờ tuân thủ về thuế đã giảm được 370 giờ/năm. Với kết quả này, ngành thuế sẽ phải tiếp tục cắt giảm 45,5 giờ để thời gian nộp thuế bằng với thời gian trung bình của các nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm (bao gồm cả thời gian nộp bảo hiểm xã hội là 49,5 giờ).

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, với quyết tâm cao, ngành thuế đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, để thời gian nộp thuế giảm còn 171 giờ/năm, bằng với thời gian trung bình của các nước ASEAN-6 theo tinh thần Nghị quyết 19 thì Tổng cục Thuế cần có giải pháp, có mục tiêu cụ thể. Quyết tâm thực hiện cho được việc giảm giờ nộp thuế như kế hoạch đã đề ra.

V.D (tổng hợp)