Tiện ích ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện

H.LIÊN - M.LINH |

Sáng 26.2, Cục Thuế Quảng Nam và Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, việc ủy nhiệm thu thuế bước đầu thực hiện có hiệu quả. Số thuế thu từ cá nhân kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2018 qua ủy nhiệm thu thuế là 72,2/72,9 tỷ đồng trên số phải thu giao cho bưu điện (gồm số thuế phát sinh trong quý và số thuế sử dụng hóa đơn quyền), tỷ lệ hoàn thành đạt 99%. Việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán mang lại nhiều lợi ích như tăng tính công khai, minh bạch trong việc thu và nộp thuế; giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa công chức thuế với người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn. Đây là giải pháp cải cách hành chính thuế rất khả thi, người nộp thuế có thêm lựa chọn cách nộp thuế phù hợp, dễ dàng tiếp cận điểm giao dịch, có thể nộp ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ.

H.LIÊN - M.LINH