Tiện lợi với nộp thuế điện tử

HỒ VĂN DŨNG |

Năm 2014, chỉ trong một thời gian ngắn ngành thuế và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thuế điện tử, đạt 100% chỉ tiêu của Tổng cục Thuế giao và đạt 97% số doanh nghiệp đang hoạt động. Bước sang năm 2015, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12.3.2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015 - 2016, Chính phủ nhấn mạnh, đến cuối năm 2015 phải có tối thiểu 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Nộp thuế điện tử tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.
Nộp thuế điện tử tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.

Ngành thuế Quảng Nam đã và đang tập trung quyết liệt cho công tác này. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng triển khai, cả tỉnh mới chỉ có 262 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế (đạt tỷ lệ 6,68%) và 68 doanh nghiệp đăng ký xác nhận với các ngân hàng thương mại (đạt tỷ lệ 1,73%), gần 40 lượt doanh nghiệp nộp thuế thành công với số thuế nộp vào ngân sách bằng dịch vụ này hơn 4,6 tỷ đồng. Nếu duy trì tiến độ này, chắc chắn khó hoàn thành chỉ tiêu (90%) mà Chính phủ chỉ đạo.

Việc nộp thuế điện tử là đòi hỏi tất yếu khách quan trong xu thế hiện đại hóa và xây dựng một xã hội điện tử. Các nước trong khu vực đã triển khai áp dụng dịch vụ này từ lâu; những tiện ích của nó mang lại không ai có thể chối cãi. Bởi, khi áp dụng dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ giúp doanh nghiệp nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, không kể ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết; doanh nghiệp không bị hạn chế bởi không gian và thời gian trong việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Nộp thuế điện tử là bước đột phá của ngành thuế trong công cuộc cải cách và hiện đại hóa công tác thuế, nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà Chính phủ đặt ra.

Thế nhưng, khó khăn hiện nay với Quảng Nam là phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ, nên hạn chế về thiết bị máy móc, trình độ cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ nộp thuế điện tử; một phần do tâm lý thói quen người nộp thuế trực tiếp đến tại kho bạc hoặc ngân hàng thương mại để nộp thuế, còn hoài nghi về độ an toàn của hệ thống Internet. Một hạn chế nữa là hiện nay trên toàn tỉnh mới chỉ có 5 chi nhánh ngân hàng thương mại liên kết phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế trong khi đó có những doanh nghiệp không đăng ký tài khoản tại 5 ngân hàng này.

Để giải quyết những trở lực trên, ngành thuế cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để doanh nghiệp hiểu về những tiện ích vượt trội của dịch vụ nộp thuế điện tử so với hình thức nộp thuế như cũ. Trong thời gian đến, Tổng cục Thuế sẽ kết nối thông tin với khoảng 40 ngân hàng thương mại chưa phối hợp với cơ quan thuế để cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Trường hợp, nếu doanh nghiệp lo ngại về độ an toàn bảo mật thì có thể mở thêm tài khoản tại ngân hàng thương mại chuyên dùng cho nộp thuế điện tử (không tốn phí) và kế toán thực hiện lập giấy nộp tiền bằng bản giấy trình giám đốc phê duyệt (văn bản thông thường) sau khi giám đốc phê duyệt vào giấy nộp tiền, giám đốc sẽ thực hiện chuyển số tiền từ tài khoản đang sử dụng sang tài khoản dành riêng cho nộp thuế điện tử (đảm bảo số tiền này bằng với số tiền trên giấy nộp tiền giám đốc đã duyệt) và kế toán thực hiện đăng nhập vào hệ thống.

Ngành thuế đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp thuế trường hợp bị nghẽn mạng do lỗi từ hệ thống công nghệ thông tin và hoàn thiện khung pháp lý cho phép tổ chức T-VAN được tham gia cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp.

HỒ VĂN DŨNG