Tin tức sự kiện

Điểm mới của chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

01:03, 12/06/2012 (GMT+7)
Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế được bổ sung thêm ngành dịch vụ khoan dầu khí với tỷ lệ là 70% và quy định cụ thể cách xác định áp dụng tỷ lệ % GTGT trên doanh thu, đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng thì tỷ lệ giá trị gia tăng tính trên doanh thu tính thuế là 30% tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà thầu phụ để giao lại toàn bộ các phần giá trị công việc hoặc hạng mục có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, Nhà thầu nước ngoài chỉ thực hiện phần giá trị dịch vụ còn lại theo hợp đồng nhà thầu thì tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu tính thuế GTGT được áp dụng đối với ngành nghề dịch vụ (50%).

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, cụ thể: bổ sung thêm dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino là 10%; dịch vụ tài chính phái sinh  là 2%; lãi tiền vay là 5%.

Phương pháp tính thuế bổ sung thêm nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp đó là nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đáp ứng điều kiện: (i) Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; (ii) Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực.

Đối với các Hợp đồng nhà thầu, hợp đồng thầu phụ cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế TNDN hoặc những hợp đồng vay  thuộc đối tượng không chịu thuế TNDN đối với lãi tiền vay theo quy định trước đây, nay thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư này thì áp dụng theo quy định tại Thông tư này kể từ ngày 1.3.2012.

CHÂU LÊ

Các tin khác