Tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với người nộp thuế

VĂN DŨNG |

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Để giúp người nộp thuế (NNT) thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016 được chính xác, kịp thời nhằm giảm thiểu những sai sót, Cục Thuế sẽ tổ chức các lớp tập huấn (miễn phí) hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2016 cho người nộp thuế kê khai thuế tại Cục Thuế tỉnh.

Theo đó, lớp thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày 9.3 tại hội trường Chi cục Thuế Hội An (03 Lê Văn Hiến, phường Tân An, TP.Hội An) gồm các doanh nghiệp có trụ sở đóng từ huyện Quế Sơn trở  ra. Tiếp đến lớp thứ hai tổ chức vào ngày 10.3 tại hội trường Cục Thuế tỉnh (594 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ) gồm các doanh nghiệp có trụ sở đóng từ huyện Thăng Bình trở vào. Lớp thứ ba tổ chức vào ngày 14.3 cũng tại hội trường Cục Thuế cho các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp do Cục Thuế quản lý thuế. Tại các lớp tập huấn này, các tổ chức, doanh nghiệp nếu có những vướng mắc trong quá trình làm thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế sẽ được cán bộ thuế chỉ dẫn cụ thể. Ngoài ra, Cục Thuế sẽ cung cấp các tài liệu (miễn phí) liên quan đến chính sách quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN cũng như các văn bản hướng dẫn hiện hành để doanh nghiệp tiện việc nghiên cứu thực hiện.

Nhằm đa dạng hóa công tác hỗ trợ NNT, Chi đoàn thanh niên cơ quan Cục Thuế cũng đã thành lập “Câu lạc bộ hỗ trợ quyết toán thuế” với thông điệp “Ngày thứ Bảy xanh” cho tất cả các ngày thứ Bảy của tháng 3.2017. Mọi vướng mắc khi làm thủ tục quyết toán thuế doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên hệ vào các số điện thoại 0235.3810.170 – 0235.3852.536. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đã liên hệ qua địa chỉ Email của doanh nghiệp để nắm bắt các nhu cầu cần hướng dẫn của doanh nghiệp trong quá trình quyết toán thuế, hoặc doanh nghiệp có thể gửi nội dung vướng mắc bằng thư điện tử đến Cục Thuế sẽ được giải đáp hỗ trợ doanh nghiệp một cách nhanh nhất. Với cách làm này, cơ quan thuế sẽ luôn sát cánh, đồng hành với NNT với mong muốn mùa quyết toán thuế năm 2016 sẽ được chính xác, kịp thời, đầy đủ là thông điệp cả hai cùng hướng đến.

VĂN DŨNG