Triển khai hoàn thuế điện tử cho doanh nghiệp

T.D |

Cục Thuế Quảng Nam cho biết cơ quan này đã chọn 51 doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa và dự án đầu tư để thực hiện hoàn thuế điện tử. Chỉ trong vòng 2 tháng triển khai, Cục Thuế giải quyết 21/22 hồ sơ doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế với tổng số tiền đã hoàn trả hơn 51,8 tỷ đồng hoàn toàn bằng đường điện tử, đạt 100% cấp độ 4. Tháng 8 này, Cục Thuế đã chính thức triển khai hoàn thuế điện tử cho hầu hết doanh nghiệp.

T.D