Trong 20 ngày, nộp thuế bằng đường điện tử đạt hơn 731 tỷ đồng

HOÀNG VY |

Theo Cục Thuế, từ ngày 1 đến 21.12 đã có 731,307 tỷ đồng tiền thuế được các doanh nghiệp (DN) nộp thuế bằng đường điện tử, đạt 98% trong tổng số tiền nộp thuế của DN trong thời gian này. Hiện nay, Chi cục Thuế Nông Sơn là đơn vị duy nhất hoàn thành 100% cả 3 tiêu chí nộp thuế điện tử (số DN, số chứng từ và số thuế nộp thuế điện tử trong tháng); có 5 đơn vị đạt được 2 tiêu chí nộp thuế điện tử là Phòng Kiểm tra 1, Phòng Kiểm tra 2, Chi cục Thuế Tây Giang, Đông Giang và Duy Xuyên; 8 đơn vị đạt được 1 tiêu chí là các chi cục thuế: Phú Ninh, Nam Trà My, Quế Sơn, Đại Lộc, Hội An, Nam Giang, Núi Thành và Phước Sơn; 6 đơn vị chưa đạt được tiêu chí nào là các chi cục thuế: Tam Kỳ, Hiệp Đức, Thăng Bình, Bắc Trà My, Tiên Phước và Điện Bàn.

Cũng trong thời gian này, Tập đoàn Ô tô Chu Lai - Trường Hải là đơn vị có số tiền nộp thuế điện tử cao nhất (622,384 tỷ đồng, chiếm đến 90% tổng số tiền thuế nộp thuế bằng đường điện tử). Trong đó, Nhà máy ô tô Vina - Mazda nộp hơn 379 tỷ đồng và Nhà máy ô tô du lịch Trường Hải - KIA nộp 240,4 tỷ đồng. Như vậy, qua 3 tháng thực hiện nộp thuế điện tử (từ tháng 10 đến nay) Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải đã thực hiện nộp thuế qua đường điện tử khoảng 1.700 tỷ đồng.

Hiện nay, ngành thuế đang đẩy nhanh tiến độ nộp thuế điện tử, phấn đấu đến ngày 31.12.2015 đạt mục tiêu 90% số DN thực hiện nộp thuế điện tử mà Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

HOÀNG VY