Truy thu và xử phạt 38,63 tỷ đồng từ thanh tra và kiểm tra thuế

HOÀNG VY |

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015 đã thực hiện 45 cuộc thanh tra về thuế, xử lý sau thanh tra được 35 cuộc, đạt 50,7% kế hoạch, qua đó truy thu và xử phạt 18,73 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 14,55 tỷ đồng, giảm lỗ 7,96 tỷ đồng, giảm khấu trừ 23 triệu đồng. Ngoài ra, xử lý 2 doanh nghiệp vi phạm hóa đơn với số tiền phạt 85 triệu đồng.

Cùng với việc thanh tra, trong 6 tháng đầu năm nay cơ quan thuế đã tổ chức kiểm tra 12.585 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, chấp nhận 12.404 hồ sơ, yêu cầu điều chỉnh, giải trình 99 hồ sơ với số thuế điều chỉnh hơn 1,349 tỷ đồng và đề nghị kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 82 hồ sơ. Đồng thời tiến hành tổ chức kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 282 lượt, đã xử lý sau kiểm tra 278 đơn vị (đạt 48,5% kế hoạch kiểm tra), qua đó đã xử lý truy thu và phạt 18,9 tỷ đồng, nộp vào ngân sách 13,4 tỷ đồng, giảm lỗ 25,4 tỷ đồng, giảm khấu trừ 848 triệu đồng.

Việc thanh tra, kiểm tra tập trung vào chuyên đề rủi ro về thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đáp ứng yêu cầu cải cách của thuế… nhằm tạo sự công bằng giữa những người nộp thuế, tạo hiệu ứng nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành chính sách pháp luật thuế của người nộp thuế, hạn chế những sai phạm, chống thất thu ngân sách nhà nước.

HOÀNG VY